הצצה לעולם ניהול הפרויקטים של גלית יסקרביץ - טיץ | Leadera - Part 8