איכות סביבה | Leadera | Galit Yaskerevitz-Tietz | לידרה | גלית יסקרביץ-טיץ